اکتبر 2017

03

آبا'96

agile

agile adj /ˈædʒəl/ /اَجیل/ زرنگ Syn:nimble,Opp:torpid Dogs are surprisingly agile سگ هابه طورشگفت انگیزی زرنگند He was physically strong and …

مشاهده

27

مهر'96

steeped

steeped adj /stiːpt//ستیپت/ معنی: سرشار، غرق ?از تیپت پیداس سرشار از امگا ۳ شدی. steeped in history غرق در تاریخ …

مشاهده

25

مهر'96

ambassador

ambassador n/æmˈbæsədər/ /اَمبَسِدِر/ سفیر ?عمو بسه ده. چقد میخوای سفیر باشی syn: diplomat /ˈdɪpləmæt/ The King sent an ambassador to …

مشاهده

21

مهر'96

دوره تضمینی ۴۰۰ لغت تافل بدون فراموشی

بسم الله الرحمن الرحیم پس از برگزاری دوره های موفق آموزش ۵۰۴ لغت ضروری که با استقبال بینظیری روبه رو …

مشاهده

20

مهر'96

scowl

scowl v N /skaʊl/ ? /سکَول/ اخم کردن توی اسکول یه مدیر داشتیم همش اخم میکرد syn: glower The clerk …

مشاهده

17

مهر'96

beneficiary

نمونه تدریس کلاس ۵۰۴ لغت توسط استاد صادقیان و عباسی Benficiary N /ˌbenɪˈfɪʃieri/ کسی که سود میبرد(منتفع)،وارث /بِنیفیشیِری/ به نفعشه …

مشاهده

15

مهر'96

arbitrary

arbitrary adj / ‘ɑːrbɪtrərɪ/ /آربیترِری/ استبدادى ،دلبخواهى،ارادی آربیتا ارادی هرکاری بخواد میکنه! Syn:absolute ● arbitrary decisions تصمیمات استبدادی

مشاهده

09

مهر'96

معرفی یک دیکشنری آنلاین خوب OXFORD

اگر دنبال یک دیکشنری آنلاین ساده و منعطف همراه با رابط کاربری وسرعت زیاد هستید آکسفورد لرنرز دیکشنریز بهترین گزینه …

مشاهده

09

مهر'96

frail

frail adj/freɪl/ /فرِیل/ ضعیف،شکننده فری این ریل خیلی شکننده وضعیفه! واقعاخطرناکه She looked old and frail او پیر و ضعیف …

مشاهده

09

مهر'96

acclaim

acclaim v /əˈkleɪm/ /اِکلِیم/ تحسین کردن،تقدیرکردن The work was acclaimed as a masterpiece ازاین کاربه عنوان یک شاهکارتقدیر شده است …

مشاهده
تمامی حقوق برای آکادمی زبان علیرضا صادقیان محفوظ است