نوامبر 2017

12

آبا'96

آموزش لغت jolly

Jolly Adj /ˈdʒɑːli/ ? /جالی/ خوشحال،شوخ جولی خیلی دختر شوخیه! وقتی jelly میخورم خوشحال میشم! جا علی خالیه. چقد آدم …

مشاهده
تمامی حقوق برای آکادمی زبان علیرضا صادقیان محفوظ است