آدرس دادن

19

شهر'97

مکالمه: آدرس و مسیر دادن در انگلیسی

برای آدرس دادن و نشون دادن مسیر در زبان انگلیسی میتونیم از این عبارت ها استفاده کنیم. go up , …

مشاهده
تمامی حقوق برای آکادمی زبان علیرضا صادقیان محفوظ است