آموزش کدینگ لغت

31

خرد'97

لغت defamatory به روش ریشه یابی و کدینگ + فیلم

defamatory adj/dɪˈfæmətɔːri/ /دیفَمتُری/ توهین آمیز، افترا آمیز ?با ریشه شناسی خیلی راحت میتونیم این لغت رو یاد بگیریم syn: libellous …

مشاهده
تمامی حقوق برای آکادمی زبان علیرضا صادقیان محفوظ است