از عصبانیت به سقف چسبیدن

13

شهر'97

اصطلاح: از عصبانیت به سقف چسبیدن چی میشه؟

یه اصطلاح جدید و خیلی باحال داریم Hit the ceiling به معنی عصبانی شدن. به سقف چسبیدن از عصبانیت My …

مشاهده
تمامی حقوق برای آکادمی زبان علیرضا صادقیان محفوظ است