اشتباه

30

فرو'97

آموزش کدینگ و تصویرسازی لغت fallacious

fallacious adj /fəˈleɪʃəs/ /فِلِیشِس/ غلط، سفسطه امیز ?فال شیث غلط از آب در اومد! syn: wrong; based on a false …

مشاهده
تمامی حقوق برای آکادمی زبان علیرضا صادقیان محفوظ است