انگلیسی با فیلم

03

دی'98

ساختار no matter | جوکر ۲۰۱۹

به این جمله دقت کنید. ٰ مهم نیست کجایی. پیدات میکنم.ٰ و یا ٰمهم نیست چیکاره ای. حرفت واسم ارزشی …

مشاهده
تمامی حقوق برای آکادمی زبان علیرضا صادقیان محفوظ است