بخیل

31

شهر'96

parsimonious

parsimonious /ˌpɑːrsəˈmoʊniəs/ adjective /پارسِمُنیِس/ خسیس این پارسامونس(با لهجه اصفهانی) خیلی خسیسِس! ?She’s too parsimonious to heat the house properly گوش …

مشاهده
تمامی حقوق برای آکادمی زبان علیرضا صادقیان محفوظ است