بدون فراموشی

04

تیر'97

لغت comely رو با کدینگ و تصویرسازی یاد بگیر!

comely adj /ˈkʌmli/ /کاملی/ جذاب، خوش سیما ?شما یه خانم جذاب و کاملی! syn: attractive a comely woman خانمی زیبا …

مشاهده
تمامی حقوق برای آکادمی زبان علیرضا صادقیان محفوظ است