سرشار

27

مهر'96

steeped

steeped adj /stiːpt//ستیپت/ معنی: سرشار، غرق ?از تیپت پیداس سرشار از امگا ۳ شدی. steeped in history غرق در تاریخ …

مشاهده
تمامی حقوق برای آکادمی زبان علیرضا صادقیان محفوظ است