چجوری بدون مشکل زبان انگلیسی رو یاد بگیریم؟

04

تیر'97

حفظ همیشگی لغت brigand همراه با کدینگ و تصویرسازی

brigand n /ˈbrɪɡənd/ /بریگند/ راهزن، یاغی ?میخوان راهزنا رو بگیرند syn: bandit local brigands راهزنان محلی forest brigands راهزنان جنگل

مشاهده
تمامی حقوق برای آکادمی زبان علیرضا صادقیان محفوظ است