یادگیری لغات برای آیلتس

08

مهر'96

mourning

mourning N /ˈmɔːrnɪŋ/ /مُرنینگ/ سوگواری syn:grief The government announced a day of national mourning for the victims. دولت یک روز …

مشاهده
تمامی حقوق برای آکادمی زبان علیرضا صادقیان محفوظ است