یهویی

07

مهر'96

Abrupt

abrupt adj /əˈbrʌpt/ /اِبراپت/ ناگهانی،تند حواسم نبود یهو آب رو پتو ریخت و زنم باهام برخوردتندی کرد? Syn: sudden abrupt …

مشاهده
تمامی حقوق برای آکادمی زبان علیرضا صادقیان محفوظ است