آموزش آنلاین ویدیویی زبان انگلیسی | علیرضا صادقیان

آموزش‌های کاربردی مکالمه، لغت و گرامر زبان انگلیسی

۸۰۰۰
دقیقه آموزش کاربردی

۱۲
عدد دوره آموزشی

۹۰۰۰۰
نفر ثبت نام در دوره

پست های اخیر

{"title":"","show_title":"0","post_type":"post","taxonomy":"","term":"0","post_ids":"","course_style":"recent","featured_style":"generic_card","masonry":"","grid_columns":"clear3 col-md-4","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"3","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}

دوره های محبوب

{"title":"","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"","term":"0","post_ids":"","course_style":"free","featured_style":"course8","masonry":"","grid_columns":"clear3 col-md-4","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"3","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"170","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}

انگلیسی در سفر را رایگان شرکت کنید

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مشاهده دوره

جدیدترین دوره ها

{"title":"","show_title":"0","post_type":"course","taxonomy":"","term":"0","post_ids":"","course_style":"recent","featured_style":"course8","masonry":"","grid_columns":"clear3 col-md-4","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"3","infinite":"","pagination":"","grid_excerpt_length":"170","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
مشاهده همه دوره ها
تمامی حقوق برای آکادمی زبان علیرضا صادقیان محفوظ است